Handel mobilny

Struktura systemu handlu mobilnego
Portale mobilne
Budowa domów
Teoretyczne podstawy handlu mobilnego
Polecane strony:

Struktura systemu handlu mobilnego cz. II

W porównaniu do systemu handlu elektronicznego, system handlu mobilnego jest znacznie bardziej skomplikowany gdyż zawiera również składniki związane z transmisją bezprzewodową. rysunek 8 przedstawia strukturę systemu handlu mobilnego, zawierający sześć składników oraz przykład takiego systemu, który jest obecnie możliwy na bazie istniejącej technologii. Infrastruktura sieciowa systemów handlu mobilnego zawiera obie sieci: kablową i bezprzewodową. Składnik sieci kablowej ma tę samą strukturę
i implementację jaka potrzebna jest w systemach e-commerce.

Rys. 8. Struktura systemu handlumobilnego – m-commerce

Źródło: Wen-Chen Hu, Chung-Wei Lee, Jyh-Haw Yeh, Mobile Commerce Systems, 2004r.

Zrozumienie i konstrukcja systemu handlu mobilnego jest żmudnym zadaniem, ponieważ system zawiera szeroki zakres dyscyplin i technologii. Aby ułatwić zrozumienie
i konstrukcję tego systemu, Wen-Chen, Chung-wei oraz Jyh-haw dzielą system handlu mobilnego na sześć części [WeChJy, 2004]:

  1. Aplikacje m-commerce. Dostawca treści implementuje aplikacje poprzez dostarczanie dwóch rodzajów programów: po stronie klienta, takich jak interfejs użytkownika
    w mikro przeglądarce, oraz programy po stronie serwera takie jak dostęp do bazy danych i aktualizacja.
  2. Stacje bezprzewodowe. Stacje bezprzewodowe prezentują interfejsy dla użytkownika końcowego, który określa swoje wymagania. Następnie stacje bezprzewodowe przekazują żądania użytkownika do kolejnych komponentów a później wyświetlają rezultaty żądania poprzez interfejs.
  3. Mobilna warstwa pośrednia. Głównym celem mobilnej warstwy pośredniej jest bezbłędne i przejrzyste mapowanie zawartości Internetu do stacji bezprzewodowych, które wspierają szeroki zakres systemów operacyjnych, języków znakowania, mikro przeglądarek oraz protokołów. Większość mobilnej warstwy pośredniej także szyfruje komunikacje w celu zapewnienia pewnego poziomu bezpieczeństwa dla transakcji.
  4. Sieci bezprzewodowe. Handel mobilny jest możliwy w większości z powodu dostępności sieci bezprzewodowych. Żądania użytkowników są dostarczane do najbliższego punktu dostępowego (acces point) w środowisku lokalnych sieci bezprzewodowych lub do stacji bazowej w przypadku środowiska sieci komórkowych.
  5. Sieci kablowe. Ten komponent jest opcjonalny dla systemu m-commerce. Jednakże większość komputerów (serwerów) zazwyczaj tkwią w sieciach kablowych takich jak Internet. Tak więc żądania użytkowników są kierowane do tych serwerów używając transportu i bezpieczeństwa mechanizmów dostarczanych przez sieci kablowe.
  6. Komputery centralne. Ten składnik jest podobny do tego używanego w handlu elektronicznym, który zawiera trzy rodzaje oprogramowania: serwery WWW, serwery baz danych, aplikacje oraz oprogramowanie wsperające.

 Aby lepiej zobrazować zależności poszczególnych składników systemu handlu mobilnego rys.9. przedstawia schemat działania jak żądanie użytkownika jest przekazywane poprzez poszczególne komponenty systemu handlu mobilnego [Leavit, 2000].


Wasze komentarze
Nikt jeszcze nie dodał komentarza. Bądź — pierwszy!
DODAJ KOMENTARZ
Podaj imię (pseudonim):

Wpisz komentarz:

Podaj stolicę Polski:
(zabezpieczenie antybot)

The future of m-commers

Czy m-commerce jest przyszłością handlu ?
Najczęciej komentowane:
Ciekawe kiedy doczekamy czasów gdzie komórka będzie najważniejszym urządzaniem tak jak jest to w Jap czytaj cały->>
Miałem okazję uczestniczyć już w tym szkoleniu - polecam czytaj cały->>
Czy tylko ja mam przerażenie w oczach na widok rozwoju mobilności? Pamiętacie pierwsze nokie albo mo czytaj cały->>
Pamiętamy ale jaki był szpan ! Ludzie z przypiętymi cegiełkami na pasku od spodni, wtedy to był ktoś czytaj cały->>
Handel mobilny? Jak ten świat pędzi do przodu! Za czasów mojej młodości nikt nie wiedział co to jest czytaj cały->>
Handel mobilny rosnie w sile, miedzy innymi dzieki pojawieniu sie narzedzi ulatwiajacych uruchomieni czytaj cały->>

Tagi:
rozrywka Opieka zdrowotna śledzenie wysyłek śledzenie zapasów śledzenie organizacja ruchu Obszary zastosowania handel bankowość edukacja erp wymiana kupno wielka skala aplikacja mobilna urządzenia przenośne komputer PC aplikacje handel elektroniczny end-to-end cechy systemu system handlu mobilnego proces rozwoju host computer transmisja bezprzewodowa infrastruktura sieci systemy handlu sieci kablowe sieci bezprzewodowe struktura cyfrowy charakter gospodarki zmiany technologiczne motor przemian gospodarka informatyczna paradygmaty komputer firmy usługodawcy firma usługowa wartości niematerialne marki firmy bazy relacje z klientami handel mobilny przesłanki elektroniczny połączenia internetowe telefony komórkowe sieci konwencjonalne pager pda telefon komórkowy pieniężne transakcje Internet M1 bezprzewodowy handel Lucent Technologies środowisko sieci usługi handlu aplikacje biznesowe użytkownicy biznesowi klienci indywidualni zalety choi stahl produkt cyfrowy dyskietka agent sprzedawca nabywca pośrednik lobby dostęp do sieci sieć globalna paradoks obszary działania handlu komputery stacjonarne mobile commerce m-commerce technologia handlu technologia system teoria zastosowania rozwiązania IT przedsięwzięcia e-biznes SCM supply-chain CRM aplikacje IT etapy rozwoju usługi mobilnego M2M rewolucja korzyści usługi mobilne firmy implementujące systemy mobline lokalizacja marketing bazujący promocje geolokalizacja urządzenia mobilne GPS urządzenia bezprzewodowe wszechobecność wygody personalizacja cztery wymiary istota portali portal wortal portal mobilny portable portal profile preferencji portale mobilne surfinf bramki operatorzy komórkowi m-bussines

Copyright © 2012 by centrumszkolenbib.pl