Handel mobilny

Struktura systemu handlu mobilnego
Portale mobilne
Budowa domów
Teoretyczne podstawy handlu mobilnego
Polecane strony:

Usługi biznesu mobilnego jako kluczowa perspektywa rozwoju cz.I

Przedsięwzięcia rozwiązań IT rozwinęły się od technologii typu mainframe
i klient-serwer do rozwiązań e-biznesu takich jak zarządzanie relacjami z klientem (CRM – customer realtionship managemet) oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM supply-chain management), który ułatwia przepływ informacji i współdziałanie wewnątrz i między organizacjami. Rozwiązania m-biznesu (mobile business) są kolejnym etapem tego rozwoju, rozszerzając możliwości łączenia się i współdziałania. Należy jednak rozważyć czy rozwój metod mobilnego przekazu danych będzie tylko dopełnieniem do istniejących rozwiązań aplikacji IT, czy może niesie on za sobą bardziej zasadnicze zmiany w sposobie funkcjonowania firmy.

Sektor usług mobilnego biznesu jest napędzany przez dwa czynniki: popyt
i podaż. Według Yankee Group [YanGro,1999(a)], pośród dużych spółek w USA (więcej niż 5,000 pracowników), 20% siły roboczej jest już mobilną, z tendencją do wzrostu tego udziału w przyszłości. Zastosowanie usług mobilnego biznesu jest spowodowane wzrastającą potrzebą mobilności, ale również okazją jaką stwarzają nowe technologie do zoptymalizowania efektywności procesów biznesowych i poprawy wzajemnego współdziałania. Zmniejszenie zależności wielu procesów biznesowych od miejsca i czasu, daje dużo interesujących możliwości dla różnych rodzajów organizacji. Według Gartner Group [GarGro, 2001(a)], ponad 80% z europejskich korporacji uważają mobilne urządzenia
i aplikacje jak bardzo ważne dla ich biznesu. Przegląd Forrester Research [ForRes, 2001(a)] stwierdził, że w przybliżeniu 70% z 3,500 rozważa implementację mobilnych danych a 20% już pilotowało z takimi aplikacjami. Urealnienie mobilnych usług też jest również ułatwione przez ostatni rozwój we wdrażaniu technologii, jak na przykład w lepszym pokryciu sieci komórkowych. Większa przepustowość danych oraz sieci oparte na pakietowym przesyłaniu danych (np. GPRS) umożliwiają rozwój nowych usług z jednoczesnym zmniejszeniem kosztów przesyłania danych.

Dotychczas, pięć głównych czynników zewnętrznych stało na przeszkodzie rozpowszechniania mobilnych usług biznesowych [AlaAut, 2003]: wysokie koszty, niejasna sytuacja biznesowa, niepewność technologiczna, złożoność opcji wyboru (complexity of deployment) i złożoności koordynacji między usługodawcami. Implementacja usług przesyłania danych poprzez sieci zkomutacją łączy jest kosztowny. To przeszkadza
w doborze usługi zwłaszcza, gdy spółki czują niepewność co do wielkości przyszłych korzyści, które mogą zostać osiągnięte poprzez taką inwestycję. W Europie producenci sprzętu mobilnego, dostawcy usług oraz operatorzy komórkowi to trzy niezależne gałęzie przemysłu w przeciwieństwie do np. I-mode w Japoni, która łączy to wszystko ze sobą. Producenci nie chcą wchodzić na rynek z nawą technologią dopóki nie zrobią tego dwaj pozostali. Zniechęcający do inwestycji jest również brak jednolitych standardów toteż firmy boją się inwestować w rozwiązania, które będą musiały być w niedługim czasie zastąpione.

Technologiczna niepewność jest również wynikiem niewystarczająco rozwiniętych zabezpieczeń, które według badań Partner Group stanowią dla 76% szefów europejskich biur informatycznych (CIO – Chief Information Officer) największe zmartwienie, co do technologii mobilnych .

Technologiczna niepewność jest wzmacniana również poprzez duże techniczne rozproszenie spowodowane przez wielorakie urządzenia, sieci, protokoły i opcje architektoniczne. Według Gartner Group (2001b), przedsiębiorstwa będą musiały wesprzeć minimum 50 różnych profilów mobilnych urządzeń i 10 różnych interfejsów sieci mobilnych. W końcu, implementacja systemu od początku do końca wymaga zaangażowania dużej ilości różnych dostawców usług i technologii. Niepewność ich roli i złożoność koordynacji ich działalności może odstraszyć spółki od próby implementacji systemów mobilnych.

Powyższe zewnętrzne problemy są dopełniane wewnętrznym bezwładem i brakiem know-how. Aby być w stanie osiągnąć maksimum korzyści z zastosowania aplikacji mobilnych, firmy potrzebują zmienić konstrukcję ich procesów biznesowych tak, aby w pełni objąć potencjał, jaki niesie ze sobą mobilność.


Wasze komentarze
  • Dodany przez Zszokowany
  • Czy tylko ja mam przerażenie w oczach na widok rozwoju mobilności? Pamiętacie pierwsze nokie albo motorole - te cegły?
  • Dodany przez Steff
  • Pamiętamy ale jaki był szpan ! Ludzie z przypiętymi cegiełkami na pasku od spodni, wtedy to był ktoś :-)
DODAJ KOMENTARZ
Podaj imię (pseudonim):

Wpisz komentarz:

Podaj stolicę Polski:
(zabezpieczenie antybot)

The future of m-commers

Czy m-commerce jest przyszłością handlu ?
Najczęciej komentowane:
Ciekawe kiedy doczekamy czasów gdzie komórka będzie najważniejszym urządzaniem tak jak jest to w Jap czytaj cały->>
Miałem okazję uczestniczyć już w tym szkoleniu - polecam czytaj cały->>
Czy tylko ja mam przerażenie w oczach na widok rozwoju mobilności? Pamiętacie pierwsze nokie albo mo czytaj cały->>
Pamiętamy ale jaki był szpan ! Ludzie z przypiętymi cegiełkami na pasku od spodni, wtedy to był ktoś czytaj cały->>
Handel mobilny? Jak ten świat pędzi do przodu! Za czasów mojej młodości nikt nie wiedział co to jest czytaj cały->>
Handel mobilny rosnie w sile, miedzy innymi dzieki pojawieniu sie narzedzi ulatwiajacych uruchomieni czytaj cały->>

Tagi:
rozrywka Opieka zdrowotna śledzenie wysyłek śledzenie zapasów śledzenie organizacja ruchu Obszary zastosowania handel bankowość edukacja erp wymiana kupno wielka skala aplikacja mobilna urządzenia przenośne komputer PC aplikacje handel elektroniczny end-to-end cechy systemu system handlu mobilnego proces rozwoju host computer transmisja bezprzewodowa infrastruktura sieci systemy handlu sieci kablowe sieci bezprzewodowe struktura cyfrowy charakter gospodarki zmiany technologiczne motor przemian gospodarka informatyczna paradygmaty komputer firmy usługodawcy firma usługowa wartości niematerialne marki firmy bazy relacje z klientami handel mobilny przesłanki elektroniczny połączenia internetowe telefony komórkowe sieci konwencjonalne pager pda telefon komórkowy pieniężne transakcje Internet M1 bezprzewodowy handel Lucent Technologies środowisko sieci usługi handlu aplikacje biznesowe użytkownicy biznesowi klienci indywidualni zalety choi stahl produkt cyfrowy dyskietka agent sprzedawca nabywca pośrednik lobby dostęp do sieci sieć globalna paradoks obszary działania handlu komputery stacjonarne mobile commerce m-commerce technologia handlu technologia system teoria zastosowania rozwiązania IT przedsięwzięcia e-biznes SCM supply-chain CRM aplikacje IT etapy rozwoju usługi mobilnego M2M rewolucja korzyści usługi mobilne firmy implementujące systemy mobline lokalizacja marketing bazujący promocje geolokalizacja urządzenia mobilne GPS urządzenia bezprzewodowe wszechobecność wygody personalizacja cztery wymiary istota portali portal wortal portal mobilny portable portal profile preferencji portale mobilne surfinf bramki operatorzy komórkowi m-bussines

Copyright © 2012 by centrumszkolenbib.pl