Handel mobilny

Struktura systemu handlu mobilnego
Portale mobilne
Budowa domów
Teoretyczne podstawy handlu mobilnego
Polecane strony:

Zakres działania handlu mobilnego cz.II

Obecnie wciąż rośnie liczba ludzi szukających dostępu do globalnej sieci.. Chociaż można użyć Internetu aby przełamać barierę lokalizacji, często rozważany jest dostęp do Internetu w sposób zależny od lokalizacji. Innymi słowy, istnieje paradoks w handlu elektronicznym poprzez stałe łącze; oznacza to, że należy fizycznie gdzieś pójść np. do biura, do laboratorium komputerowego na uczelni czy do kafejki Internetowej aby uzyskać dostęp do urządzeń, które uwalniają nas od potrzeby rozważań nad lokalizacją. Reasumując swobodne korzystanie z dostępu do Internetu bez względu na lokalizację jest ważną zaletą handlu mobilnego.

 

Według Mennecke’a i Strader’a występują trzy główne obszary określające cechy, które są dostępne poprzez technologie mobilne i dostarczają znaczących korzyści w stosunku do tradycyjnych form handlu elektronicznego poprzez komputery stacjonarne. Są to [MenStr, 2003]:

1. Miejsce działania (location): dotyczy miejsca działania użytkownika w czasie zapotrzebowania na usługi dostępu do Internetu.

2. Szybkość działania (urgency): dotyczy szybkości dostępu do potrzebnej usługi i zadania, które jest wykowane.

3. Użyteczność działania (utility): dotyczy ważności wykonywanego zadania dla użytkownika.

Można również wyróżnić cztery rodzaje współdziałania między powyższymi obszarami [MenStr, 2003]:

  1. Szybkość działania określona przez miejsce: dwukierunkowe współdziałanie szybkości i miejsca,
  2. Użyteczność działania określona przez miejsce: dwukierunkowe współdziałanie użyteczności i miejsca,
  3. Użyteczność działania zależna od czasu: dwukierunkowe współdziałanie szybkości
    i użyteczności,
  4. Miejsce działania i użyteczność działania zależna od czasu: trzy kierunkowe współdziałanie miejsca, szybkości oraz użyteczność.

 

Oprócz wyżej wymienionych zmiennych, występują na pewno inne jak np. złożoność zadania, która mogłaby zostać rozważona, ale trzy główne obszary – miejsce działania, szybkość działania i użyteczność działania – reprezentują te zmienne, które albo wyłącznie albo w połączeniu są tym, co radykalnie odróżnia handel elektroniczny od handlu mobilnego.

Istotność miejsca działania jest dość oczywista; technologie handlu mobilnego są zasadniczo niezależne od miejsca porównując je do handlu elektronicznego, ponieważ użytkownik jest
w stanie korzystać z usług Internetowych poruszając się z jednego miejsca do innego. Dla szybkości działania i użyteczności działania przewaga handlu mobilnego nie jest już taka oczywista. Na przykład, dla zadań, które są ważne i/lub natychmiastowe, handel elektroniczny może być potężnym narzędziem, by wykonać zadanie natychmiast. Jednak, zdarza się, iż terminal handlu elektronicznego nie jest w danym momencie dostępny. Uwydatnia to przewagę w handlu mobilnym tych właśnie cech jak szybkość działania oraz użyteczność.

Rys. 2. Obszar działania handlu mobilnego (m-commerce)

Źródło: Mennecke B. E., Strader T. J., Mobile Commerce – Technology, Theory and Applications, 2003r.

Przykładowo można rozważyć sytuację gdzie sprzedawca ma o 14:00 spotykać się
z ważnym klientem, ale o 13:50 nie może znaleźć hotelu. To jest ten typ sytuacji, która wyróżnia jedną z prawdziwych korzyści mobilnego handlu: zdolność do wykorzystania informatyki i zasobów komunikacji w formie usługi opartej na lokalizacji (LBS –location-based services) by odnaleźć hotel na czas. Technologia e-commerce na pewno umożliwia lokalizowanie hotelu, jednak tradycyjne usługi handlu elektronicznego nie są zawsze dostępne w miejscu, gdzie użytkownik się znajduje i w czasie, kiedy ich potrzebuje. Dlatego współdziałanie miejsca działania z potrzebą działania i użytecznością działania definiuje zakres działania handlu mobilnego; zakres działania, który jest w wielu przypadkach o wiele bardziej obszerny aniżeli w przypadku handlu elektronicznego (rys.2). Rozumienie tych współzależności jest ważne w procesie dalszego określenia roli handlu mobilnego we wspieraniu pracy użytkowników.

Po określeniu zakresu działania handlu mobilnego w odniesieniu do elektronicznej formy handlu można przejść do szczegółowego określenia, czym jest handel mobilny. Ostatecznie handel mobilny jako wyrażenie ma rozległy zakres i dlatego nie jest do końca oczywisty.


Wasze komentarze
  • Dodany przez bodzio
  • Handel mobilny? Jak ten świat pędzi do przodu! Za czasów mojej młodości nikt nie wiedział co to jest e-commerce i jakoś się żyło. A dziś? Jak czegoś nie można kupić przez internet to się słabo sprzedaje w ogóle :/
DODAJ KOMENTARZ
Podaj imię (pseudonim):

Wpisz komentarz:

Podaj stolicę Polski:
(zabezpieczenie antybot)

The future of m-commers

Czy m-commerce jest przyszłością handlu ?
Najczęciej komentowane:
Ciekawe kiedy doczekamy czasów gdzie komórka będzie najważniejszym urządzaniem tak jak jest to w Jap czytaj cały->>
Miałem okazję uczestniczyć już w tym szkoleniu - polecam czytaj cały->>
Czy tylko ja mam przerażenie w oczach na widok rozwoju mobilności? Pamiętacie pierwsze nokie albo mo czytaj cały->>
Pamiętamy ale jaki był szpan ! Ludzie z przypiętymi cegiełkami na pasku od spodni, wtedy to był ktoś czytaj cały->>
Handel mobilny? Jak ten świat pędzi do przodu! Za czasów mojej młodości nikt nie wiedział co to jest czytaj cały->>
Handel mobilny rosnie w sile, miedzy innymi dzieki pojawieniu sie narzedzi ulatwiajacych uruchomieni czytaj cały->>

Tagi:
rozrywka Opieka zdrowotna śledzenie wysyłek śledzenie zapasów śledzenie organizacja ruchu Obszary zastosowania handel bankowość edukacja erp wymiana kupno wielka skala aplikacja mobilna urządzenia przenośne komputer PC aplikacje handel elektroniczny end-to-end cechy systemu system handlu mobilnego proces rozwoju host computer transmisja bezprzewodowa infrastruktura sieci systemy handlu sieci kablowe sieci bezprzewodowe struktura cyfrowy charakter gospodarki zmiany technologiczne motor przemian gospodarka informatyczna paradygmaty komputer firmy usługodawcy firma usługowa wartości niematerialne marki firmy bazy relacje z klientami handel mobilny przesłanki elektroniczny połączenia internetowe telefony komórkowe sieci konwencjonalne pager pda telefon komórkowy pieniężne transakcje Internet M1 bezprzewodowy handel Lucent Technologies środowisko sieci usługi handlu aplikacje biznesowe użytkownicy biznesowi klienci indywidualni zalety choi stahl produkt cyfrowy dyskietka agent sprzedawca nabywca pośrednik lobby dostęp do sieci sieć globalna paradoks obszary działania handlu komputery stacjonarne mobile commerce m-commerce technologia handlu technologia system teoria zastosowania rozwiązania IT przedsięwzięcia e-biznes SCM supply-chain CRM aplikacje IT etapy rozwoju usługi mobilnego M2M rewolucja korzyści usługi mobilne firmy implementujące systemy mobline lokalizacja marketing bazujący promocje geolokalizacja urządzenia mobilne GPS urządzenia bezprzewodowe wszechobecność wygody personalizacja cztery wymiary istota portali portal wortal portal mobilny portable portal profile preferencji portale mobilne surfinf bramki operatorzy komórkowi m-bussines

Copyright © 2012 by centrumszkolenbib.pl